Detektory gazowe DRÄGER

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 H2S (siarkowodór)

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 H2S (siarkowodór)
Drager PAC 6000 H2S

Drager Pac 6000 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 O2 (tlen)

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 O2 (tlen)
DRAGER PAC 6000 O2

Drager Pac 6000 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 CO (tlenek węgla)

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 CO (tlenek węgla)
DRAGER PAC 6000 CO

Drager Pac 6000 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 SO2 (dwutlenek siarki)

Detektor gazu DRÄGER Pac 6000 SO2 (dwutlenek siarki)
drager pac 6000 SO2

Drager Pac 6000 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER Pac 6500 H2S (siarkowodór)

Detektor gazu DRÄGER Pac 6500 H2S (siarkowodór)
Drager PAC 6500 H2S

Drager Pac 6500 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER PAC 6500 O2 (tlen)

Detektor gazu DRÄGER PAC 6500 O2 (tlen)
DRAGER PAC 6500 O2

Drager Pac 6500 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER PAC 6500 CO (tlenek węgla)

Detektor gazu DRÄGER PAC 6500 CO (tlenek węgla)
DRAGER PAC 6500 CO

Drager Pac 6500 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER PAC 6500 SO2 (dwutlenek siarki)

Detektor gazu DRÄGER PAC 6500 SO2 (dwutlenek siarki)
DRAGER PAC 6500 SO2

Drager Pac 6500 jest wyposażony w miniaturową technologię czujników XXS. Te innowacyjne czujniki oferują ekstremalnie wysoką wydajność przy szybkich czasach reakcji - nawet po kilku sekundach

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 O3 (ozon)

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 O3 (ozon)
DRAGER PAC 8000 O3

Detektor Dräger Pac 8000 gwarantuje uzyskanie wiarygodnych, precyzyjnych odczytów w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pracy. Zaawansowane technicznie czujniki, o krótkim czasie odpowiedzi t-90 zapewniają błyskawiczne reakcje. Poza standardowymi alarmami można określić dodatkowe progi alarmowe dla TLV®* i STEL*. 

* TLV® = najwyższe dopuszczalne stężenia, STEL = najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 CO2 (dwutlenek węgla)

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 CO2 (dwutlenek węgla)
DRAGER PAC 8000 CO2

Detektor Dräger Pac 8000 gwarantuje uzyskanie wiarygodnych, precyzyjnych odczytów w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pracy. Zaawansowane technicznie czujniki, o krótkim czasie odpowiedzi t-90 zapewniają błyskawiczne reakcje. Poza standardowymi alarmami można określić dodatkowe progi alarmowe dla TLV®* i STEL*. 

* TLV® = najwyższe dopuszczalne stężenia, STEL = najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 Cl2 (chloru)

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 Cl2 (chloru)
DRAGER PAC 8000 Cl2

Detektor Dräger Pac 8000 gwarantuje uzyskanie wiarygodnych, precyzyjnych odczytów w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pracy. Zaawansowane technicznie czujniki, o krótkim czasie odpowiedzi t-90 zapewniają błyskawiczne reakcje. Poza standardowymi alarmami można określić dodatkowe progi alarmowe dla TLV®* i STEL*. 

* TLV® = najwyższe dopuszczalne stężenia, STEL = najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 NH3 (amoniaku)

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 NH3 (amoniaku)
drager pac 8000 nh3

Detektor Dräger Pac 8000 gwarantuje uzyskanie wiarygodnych, precyzyjnych odczytów w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pracy. Zaawansowane technicznie czujniki, o krótkim czasie odpowiedzi t-90 zapewniają błyskawiczne reakcje. Poza standardowymi alarmami można określić dodatkowe progi alarmowe dla TLV®* i STEL*. 

* TLV® = najwyższe dopuszczalne stężenia, STEL = najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 PH3 (fosforowodór)

Detektor gazu DRÄGER Pac 8000 PH3 (fosforowodór)
DRAGER PAC 8000 PH3

Detektor Dräger Pac 8000 gwarantuje uzyskanie wiarygodnych, precyzyjnych odczytów w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach pracy. Zaawansowane technicznie czujniki, o krótkim czasie odpowiedzi t-90 zapewniają błyskawiczne reakcje. Poza standardowymi alarmami można określić dodatkowe progi alarmowe dla TLV®* i STEL*. 

* TLV® = najwyższe dopuszczalne stężenia, STEL = najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

Wielogazowy detektor gazu DRÄGER X-am® 2500

Wielogazowy detektor gazu DRÄGER X-am® 2500
DRAGER X-AM 2500

DETEKTOR WIELOGAZOWY (02, H2S-LC) DRAGER X-AM 2500 Ex

Dräger X-am® 2500 Ex został specjalnie opracowany do użytku w ochronie osób. Urządzenie do wykrywania 1-4 gazów niezawodnie mierzy palne gazy i opary oraz CO, NO2, SO2 i H2S.