Kalibracja alkomatów

Kalibracja Alkomatów - Oficjalny Partner Serwisowy Drager

Kalibracja alkomatów Dräger jest przeprowadzana w naszym profesjonalnym laboratorium serwisowym. Cały proces jest przeprowadzany na najwyższej jakości symulatorach wydechu amerykańskiej firmy Guth Laboratories, Inc.

Czym jest kalibracja?

Kalibracja to proces niezbędny do prawidłowego funkcjonowania każdego alkomatu i należy ją przeprowadzać cyklicznie. Alkomat po wprowadzeniu w stan serwisowego działania jest w odpowiednich warunkach poddany działaniu tzw. wzorców wydychanego powietrza o różnych stężeniach alkoholu. W ten sposób możemy ustawić jednostkę pomiarową (w naturalny sposób zużywający się sensor), aby reagowała poprawnie na wdmuchiwane przez badaną osobę powietrze oraz wskazywała poprawne wyniki.

Co ma wpływ na częstotliwość kalibracji?
  1. Zalecenia producenta (Czujniki DrägerSensor posiadają niezwykle długą żywotność, jeśli użytkownik stosuje się do zaleceń producenta co do kalibracji i konserwacji alkomatu)
  2. Rodzaj i wielkość sensora znajdującego się w alkomacie (DrägerSensor to ¼” jednostka pomiarowa)
  3. Częstotliwość pomiarów (Im większa, tym częściej należy kalibrować alkomat)
  4. Sposób użytkowania (Ogólne zasady użytkowania alkomatu Dräger są zawarte w instrukcji obsługi)
  5. Sposobu przechowywania (Brak narażania na zbyt wysokie: np. latem w samochodzie nie przechowujemy alkomatu, lub zbyt niskie temperatury lub wilgotności powietrza)
  6. Temperatura pracy ( Alkomaty Dräger są przystosowania do działania w dużym zakresie temperatur od -5°C do +50°C)
Zalecenia producenta, firmy Dräger, co do kalibracji alko-testerów
  1. Alkomat należy kalibrować wyłącznie w Partnerskim Serwisie firmy Dräger
  2. Kalibrację należy wykonywać co 6 miesięcy lub co 1000 pomiarów wskazanych na liczniku
  3. W razie wątpliwości co do wskazań wcześniej należy zgłosić się do Partnerskiego Punktu Serwisowego w celu sprawdzenia poprawności wskazań.

(W naszym serwisie usługa sprawdzenia poprawności wskazań jest bezpłatna. Należy zgłosić się osobiście w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku z alkomatem lub wysłać na adres naszego serwisu alkomat. W przypadku osobistego zgłoszenia sprawdzenie zajmuje około 5 minut i odbywa się na miejscu.)

Wypełnij ZGŁOSZENIE KALIBRACJI przed wysyłką alkomatu i dołącz je do paczki.

Na czym kalibrujemy

Kalibracja alkomatów wykonywana jest przy pomocy profesjonalnych urządzeń, przeznaczonych do tego typu działań serwisowych, amerykańskiej renomowanej firmy Guth Laboratories Inc. Urządzenia te nazywają się symulatorami wydechu i potrafią one w sposób bardzo precyzyjny symulować ludzki wydech wraz z zawartością alkoholu o dokładnie dobranym stężeniu np. 0.20, 0.50, 1.00 promila.

Guth Labs

Jakie alkomaty kalibrujemy?

Kalibrujemy i naprawiamy 99% modeli alkomatów sprzedawanych w Polsce. Nasz serwis oraz laboratorium niedawno obchodził 18-lecie działalności, a więc mamy bardzo duże doświadczenie jeśli chodzi o kalibracje alkomatów sprzedawanych w tym czasie w naszym kraju. Posiadamy również duże zaplecze serwisowe jeśli chodzi o części zamienne. Zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem w celu wyceny kalibracji lub naprawy alkomatu.

Certyfikat / Świadectwo kalibracji

Po każdorazowej kalibracji w naszym serwisie użytkownik otrzymuje od nas tzw. Certyfikat / Świadectwo przeprowadzonej kalibracji oraz przeprowadzonego przeglądu serwisowego. Jest to dokument potwierdzający wykonaną usługę oraz dokumentujący wyniki pomiarów alkomatu na odpowiednich wzorcach wydychanego powietrza.

 

Kontakt do serwisu:

Tel. 22-8581509; 600.264.459
e-mail: serwis@bean.pl

Wszelkie przesyłki do serwisu, po uprzednim kontakcie, należy kierować na adres:

Serwis i Kalibracja Alkomatów Warszawa

BEAN Partner Dräger
ul. Targowa 33A lok. 30
03-728 Warszawa

Wypełnij ZGŁOSZENIE KALIBRACJI przed wysyłką alkomatu i dołącz je do paczki lub zanotuj numer RMA na kartce.