Dräger DrugTest® 5000

Przemysłowy Narkotester Dräger DrugTest® 5000
Dräger DrugTest® 5000

Szybka i niezawodna detekcja narkotyków

Pracownicy pod wpływem narkotyków stwarzają zagrożenie nie tylko dla własnego zdrowia, lecz zwiększają także ryzyko wypadków z udziałem innych osób lub maszyn. Regularne badania umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa miejsca pracy i pomagają zredukować ryzyko nadużywania substancji odurzających. Niezawodny, szybki i łatwy w użyciu DrugTest 5000 jest mobilnym urządzeniem do badań próbek płynów jamy ustnej w celu szybkiej i kwalitatywnej detekcji najczęściej zażywanych narkotyków.

DrugTest 5000 umożliwia przeprowadzenie szybkich kontroli odurzenia. Systemem analizy narkotyków jest zestaw kasety testowej oraz analizator.

Główne zalety:
 • Powtarzalność wyników dzięki zastosowaniu kontroli czasowej i temperaturowej
 • Podświetlany i kolorowy wyświetlacz ułatwia użycie menu i wyświetla czytelne wyniki – nawet w warunkach słabego oświetlenia
 • 3-przyciskowe sterowanie gwarantuje przyjazną dla użytkownika i prostą obsługę
 • Analizator może zapisać w pamięci 500 indywidualnych pomiarów
 • Urządzenie można z łatwością podłączyć do PC lub drukarki w celu zarządzania danymi
 • Zestawy testowe posiadają ergonomiczną budowę i są gotowe do natychmiastowego i higienicznego użycia

Dodatkowe cechy:
Szybka detekcja wielu różnych substancji

DrugTest 5000 składa się z zestawów kaset testowych i analizatora. System analizy narkotyków zapewnia szybką i precyzyjną metodę badania próbek płynów jamy ustnej pod kątem narkotyków, takich jak amfetamina i jej pochodne, opiaty, kokaina, benzodiazepiny, kanabinoidy, ketamina czy metadon. System posiada ekstremalnie niską granicę detekcji THC, tj. głównego aktywnego składnika marihuany.

System zapewnia wszystko, co niezbędne do szybkiej i niezawodnej analizy na miejscu.

Łatwe i higieniczne badanie

Obsługa zestawów testowych DrugTest 5000 jest łatwa, zarówno lewą, jak i prawą ręką, w rękawicach lub bez. Zestawy eliminują możliwość mylnych interpretacji obecności narkotyków dzięki czytelnym wskazaniom wyników na wyświetlaczu. Użycie tego bezinwazyjnego testera jest także higieniczne - budowa zapobiega kontaktowi z próbką i komponentami. System cieszy się wysokim poziomem akceptacji wśród użytkowników i osób badanych.

Aby zminimalizować ryzyko błędu, test przeprowadzany jest w kilku łatwych i higienicznych krokach.


Specyfikacja techniczna:
Szeroki zakres temperaturowy Zakres temperaturowy użycia od 4°C do 40°C
Krótki czas pomiarów Zwykle < 9 minut (5 do 9 minut, w zależności od czułości THC)
Osiem klas narkotyków Jednoczesna detekcja do ośmiu klas substancji odurzających.
Niski poziom cut-off dla THC

Ekstremalnie niska granica detekcji dla THC (5 ng/ml)

Niska waga analizatora Analizator waży poniżej 4,5 kg
Wyświetlacz z czytelną strukturą menu Wyświetlane na ekranie instrukcje prowadzą użytkownika przez test. Wynik wyświetlany jest na podświetlanym i kolorowym wyświetlaczu.
Pojemność do 500 rekordów Przechowywanie 500 wyników pomiarowych z łatwym zarządzaniem – wydruk lub transfer danych do PC przez USB.
Zasilanie Użycie z zasilaniem sieciowym lub adapterem samochodowym (załączonym); niezależne i elastyczne użycie przenośne lub stacjonarne ze zintegrowanym akumulatorem.

Normy i dopuszczenia:

DrugTest 5000 jest zgodny z dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro obowiązującą na terenie Unii Europejskiej i innych państwach, które zawarły porozumienia z Europejskim Obszarem Gospodarczym. DrugTest 5000 używany jest wyłącznie jako urządzenie przesiewowe.

Na wszystkich innych rynkach ochrony porządku publicznego, wymiaru sprawiedliwości, bądź rehabilitacji poza Unią Europejską, DrugTest 5000 wykorzystać można w ramach “zastosowania śledczego”.

 • DrugTest 5000 jest zgodny z dyrektywą 98/79/WE i wymaganiami ISO 13485.
 • DrugTest 5000 jest zgodny z normą australijską AS 4760:2006 dla badań w miejscu pracy.

DrugTest 5000 jest zalecany przez DHPol (Niemiecką Akademię Policyjną) jako najbardziej skuteczne urządzenie dostępne na rynku i został przetestowany podczas niezależnych badań klinicznych (np. NIDA, DRUID, etc.).


Zestaw zawiera:
 • Tester narkotykowy DrugTest 5000
 • Zasilacz sieciowy
 • Instrukcja obsługi
 • Karta gwarancyjna

Cena:

11070 zł

Pliki do pobrania