Wzorcowanie alkomatu Dräger 5820 wraz z Kalibracją

Wzorcowanie alkomatu Dräger 5820 wraz z Kalibracją

Profesjonalna usługa wzorcowania alkomatu. Po wykonanej usłudze wystawiane jest Świadectwo Wzorcowania.

KONTAKT Z KONSULTANTEM: TEL. 22-858 15 08
E-MAIL: INFO@ALKOMATY-DRAGER.PL
Główne zalety:
Co to jest wzorcowanie alkomatu?

Wzorcowaniem alkomatu jest proces kontroli poprawności wskazań alkomatu i porównianie go z tzw. "wzorcem". Sprawdzana jest wartość odchylenia wartości sprawdzaniej od wzorca. Wzorcowanie odbywa się w warunkach laboratoryjnych przy pomocy profesjonalnej aparatury pomiarowej oraz w odpowiednich warunkach laboratoryjnych.

Na jakich stężeniach wzorcowych jest wzorcowany alkomat?

Alkomat jest badany na wielu stężeniach alkoholu w zależności od rodzaju alkomatu. Wzorcowanie może być wykontwane na stężeniach: 0.10mg/l, 0.20mg/l, 0.40mg/l, 1.00mg/l, 1.50mg/l

Co to jest Świadectwo wzorcowania?

Świadectwo wzorcowania jest to dokument który jest wystawiany po wykonanej usłudze i poświadcza on poprawność wskazań alkomatu. Na świadectwie wzorcowania są wskazane wartości "odchyłek" od wzorca. Błędy muszą być zaware w odpowiednim przedziale aby uzyskać Świadectwo Wzorcowania Alkomatu.

Jaka jest ważność świadectwa Wzorcowania alkomatu?

Certyfikat Wzorcowania alkomatu jest ważny 6 miesięcy. Po tym terminie musimy odnowić ważność tego dokumentu.


Dodatkowe cechy:
Do kogo kierowana jest głównie usługa wzorocwania alkomatu?

Usługa wzorcowania alkomatu kierowana jest głównie do:

Służb mundurowych: Policji, Wojska itp.

Instytucji Administracji Państwowej

Szpitali, Szkoł, Uczelni

Zakładów opieki, izby wytrzeźwień, ośrodków pomocy społecznej

Zakładów karnych 

Dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych, transportowych itp.

Kto wykonuje usługę wzorcowania alkomatu?

Usługa wzorcowania alkomatu jest wykonywana w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium wzorcującym. 


Specyfikacja techniczna:

Normy i dopuszczenia:
  • Certyfikat wystawia akredytowane przez Polskie Centrym Akredytacji laboratorium.

Zestaw zawiera:
Po procesie wzorcowania alkmatu klient otrzymuje:
  • Wzorcowany Alkomat Drager 5820
  • Świadectwo Wzorcowania Alkomatu
  • Certyfikat Kalibracji Alkomatu
  • Fakturę VAT na wykonaną usługę

Cena:

199 zł